Close

 


Saturs. Table of Contents


Krisjanis Aboltins, Baiba Rivza
AUTOMOTIVE AFTER SALES MARKET IN THE BALTIC COUNTRIES AND OPPORTUNITIES FOR INCREASE OF ITS COMPETITIVENESS


Ģirts Brasliņš, Aleksis Orlovs
OPTIMAL CAPITAL STRUCTURE FOR SUCCESSFUL COMMERCIALIZATION OF INNOVATIONS


Dorin Cosma, Anca-Ramona Botezat
THE ENTERPRISE`S IMPLEMENTED FINANCING  POLICIES AND ACHIEVED PROFITABILITY IN ROMANIA


Lotārs Dubkēvičs, Ivars Namatēvs
THE ROLE OF ORGANIZATIONAL CULTURE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP


Liga Freivalde, Silvija Kukle
MECHANICAL PROPERTIES OF HEMP FIBRES AND INSULATION MATERIALS


Tiit Kask, Ain Hinsberg
ESTONIAN TOURISM REGIONS IN THE 19TH AND 20TH CENTURY


Heinz-Axel Kirchwehm
OFFSET OBLIGATIONS – A CHALLENGE FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SME)


Madara Luka
CONTRIBUTION OF CYCLING TOURISM TO SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN RIGA


Ineta Luka, Janis Eriks Niedritis
PROMOTING PROSPECTIVE MANAGERS’ CULTURAL AWARENESS IN TERTIARY LEVEL TOURISM STUDIES


Ineta Luka, Kristiana Talente, Valerija Malavska, Vaidesvarans Sundars
DEVELOPING ENTREPRENEURSHIP SKILLS IN A BLENDED LEARNING COURSE FOR ADULT LEARNERS


Juris Ozols, Oskars Onževs, Elita Ardava
SELECTION OF PARAMETERS FOR THE FORECASTING OF THE DEVELOPMENT OF REGIONAL PHARMACIES


Dalia Perkumienė, Danutė Kleinienė
IMPORTANCE OF ETHICS AND WORKING CULTURE OF THE EMPLOYEES IN THE CHANGING BUSINESS ENVIRONMENT


Emīls Pūlmanis, Silvija Bruņa, Žaneta Ilmete
RECOGNITION OF PROJECT MANAGER PROFESSION AS BUSINESS REGULATION TOOL


Maija Rozite, Aija van der Steina
ASSESMENT OF CITY TOURISM SERVICES AND INFRASTRUCTURE IN RIGA: CITY GUESTS’ ASSESSMENT


Sigita Šimbelytė
LEGAL REGULATION OF EXCISE TAX RELIEF IN LITHUANIAN LAW AND EU LAW


Wenliang Zhang, Dalia Perkumienė
FREE MOVEMENT OF BANKRUPTCY JUDGMENTS ACROSS BORDERS


Aleksandrs Baikovs, Ivars Zariņš
JURIDISKĀS ATBILDĪBAS TEORĒTISKĀS UN PRAKTISKĀS PROBLĒMAS


Ieva Bruksle, Natālija Gode
LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS UN CENU ADMINISTRĒŠANAS LIKUMSAKARĪBAS


Renāte Cāne, Kaspars Šteinbergs
KRĪZES UN KRĪŽU VADĪBA LATVIJAS FILMU STUDIJĀS


Ksenija Dmitrijeva
TRADICIONĀLO UN NETRADICIONĀLO MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJU METOŽU MIJIEDARBĪBA UN TĀS RADĪTĀS SEKAS


Lilija Gorbaceviča, Alīna Ohotina, Anna Bešteņa
ORGANIZĀCIJAS KULTŪRAS UN IEKŠĒJĀS KOMUNIKĀCIJAS IZMAIŅU TENDENCES


Jānis Grasis
CENTRALIZĒTS AKCIJU SABIEDRĪBU AKCIONĀRU REĢISTRS: NEPIECIEŠAMĪBA UN RISINĀJUMI


Ieva Kalve
SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA UN INFORMĀCIJA PAR TO LATVIJAS PUBLISKAJĀ TELPĀ


Anatolijs Kriviņš
NEKORUMPĒTIE PUBLISKIE IEPIRKUMI KĀ UZŅĒMĒJDARBĪBAS ILGTSPĒJAS VEICINOŠAIS FAKTORS


Ilga Lavrinoviča, Olga Lavriņenko, Jānis Teivāns - Treinovskis
IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMU DIFERENCIĀCIJA UN TĀS IETEKME UZ NOZIEDZĪBAS LĪMENI: REĢIONĀLAIS ASPEKTS


Anna Medne, Sandra Medne - Jēkabsone
UZŅĒMUMU APGROZĪJUMA IEROBEŽOJUMI NORMATĪVAJOS AKTOS


Vita Ņemenova
CESIJAS TIESISKAIS REGULĒJUMS LATVIJĀ MAINĪGOS EKONOMISKOS APSTĀKĻOS


Kristīna Puksta, Pēteris Lauriņš
VADĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMU PIELIETOJUMS UN AKTUALITĀTE MAZO UN VIDĒJO UZŅĒMUMU SEGMENTĀ


Inga Pūre
SABIEDRISKO ATTIECĪBU ATTĪSTĪBA LATVIJĀ: PROFESIONALIZĀCIJAS PERIODS


Jānis Rozenbergs, Elīna Gaile-Sarkane
STRATĒĢISKĀS VADĪBAS PROCESI LATVIJAS MAZAJOS UZŅĒMUMOS


Ernests Saulītis
PUBLISKĀS PERSONAS CIVILTIESISKĀ VALDĪJUMA PROBLEMĀTIKA LATVIJĀ


Māris Šinka, Aleksandrs Korjakins, Genādijs Šahmenko
KAŅEPJU SPAĻU AR HIDAULISKĀ KAĻĶA SAISTVIELU IZMANTOŠANA SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLOS


Una Skrastiņa
SOCIĀLI ATBILDĪGS PUBLISKAIS IEPIRKUMS


Anete Stikute, Silvija Kukle, Genādijs Šahmenko
LATVIJĀ AUDZĒTO KAŅEPJU SPAĻU PĀRSTRĀDES IESPĒJAS GALA PRODUKTOS AR UZLABOTU PIEVIENOTO VĒRTĪBU


Ingrīda Veikša
AR AUTORTIESĪBĀM AIZSARGĀTA SATURA LIKUMĪGA IZMANTOŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ


Aija Ziemeļniece
LIELUPES AUGŠTECES KULTŪRVĒSTURISKĀS AINAVAS SAGLABĀŠANAS IESPĒJAS


Rosita Zvirgzdiņa, Elga Tilta
SADARBĪBAS IESPĒJAS LATVIJAS REĢIONOS