Main Table of Content Print PDF Next

 

Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums

 

 

XIII starptautiskā zinātniskā konference

ILGTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBA MAINĪGOS EKONOMISKOS APSTĀKĻOS

 

 

Rīga
2012. gada 30. marts

             
 
Next